Oprava prasklin

Tmelení a retušování poškozených míst

Praskliny a vydrolená místa v kameni opravujeme speciální metodou, kdy do tekutého stavu roztavený tmel vnášíme do poškozeného místa a ještě zatepla jej retušujeme do barvy kamene. Velká výhoda tohoto způsobu je, že horký tmel má v tomto stavu vysokou přilnavost a dostane se i hluboko do poškozených míst.

Poškozená místa v mramoru

Poškozená místa v mramorové dlažbě

Mramor po tmelení a retušování

Mramorová dlažba po tmelení a retušování

Vydrolená místa v mramorové dlažbě

Vydrolená místa v mramorové dlažbě

Vydrolená místa po tmelení a před leštěním

Mramorová dlažba po tmelení a před leštěním

Tmelení a retušování prasklin zahrnujeme, po domluvě se zákazníkem, do ceny při první renovaci kamene. Tento úkon provádíme během lehkého nebo hlubokého broušení podlah jelikož nelze poškozená místa tmelit samostatně bez následné povrchové úpravy! Jako zkvalitnění našich služeb, opravujeme přirozeně vydrolená místa v kameni při dalších periodických obnovách krystalizace zdarma.