Renovácia betónu

Renováciou betónu technológiou Superbeton, možno zo starého a opotrebovaného povrchu vytvoriť nielen podlahu s veľmi reprezentatívnym vzhľadom, ale aj zlepšiť úžitkové vlastnosti betónu a zjednodušiť aj následnú údržbu týchto plôch.

Ponúkame tieto služby:

Superbeton